Vlees uit de achtertuin.

Geplaatst op

koeien-blonde-d ‘Acquitaine-twiske-profoodsupport

In het gebied Zaanstreek-Waterland zaten van oudsher veel boeren, waarbij veeteelt de hoofdactiviteit was. Door het laagveen gebied en de vele sloten die het gebied rijk is, is de grond niet geschikt voor landbouw. De boeren zijn inmiddels bijna allemaal verdwenen. Onder andere doordat het praktisch veel werk is om de weilanden via het water te benaderen. En daardoor een economische bedrijfsvoering te realiseren. Uiteraard speelt de schaalvergroting ook een rol. Er is hier te weinig ruimte voor grotere bedrijven.

Toch zijn er nog enkele traditionele boeren, die in combinatie met natuurbeheer, het vak uitoefenen. Een daar van is Peter Klaasse Bos, die vanuit de Haal in Oostzaan vleesvee houdt in het Twiske. Peter houdt Blonde d ‘Acquitaine koeien met daartussen ook kruisingen. De dieren lopen hier gedurende ca 9 maanden per jaar te grazen. Alleen in de winter gaan de koeien op stal. Dat betekent dat de sterke runderen grassen, kruiden en bloemen eten, aangevuld met krachtvoer. En ook alle leefruimte hebben om een gezond leven te leiden.

De runderen worden gefokt voor het vlees, vanuit de vrije natuur, daarna afgemest, met aandacht voor welzijn, de leefomstandigheden, de wijze van slachten en het ambachtelijk verwerken,  zorgen er voor dat een  product ontstaat wat het predicaat “eerlijk vlees uit de achtertuin” zeker waardig is.

Het lastige in deze is het onder de aandacht brengen van dergelijke producten bij de consument of regionale horeca. Als boer wil je graag de omgeving kennis laten maken met je product, echter marketing en het uitdragen van de boodschap is naast het boer zijn niet altijd makkelijk. Want de 7 daagse werkweek als boer heeft ook een limiet.

Toch moeten we er met elkaar voor zorgen dat dergelijke initiatieven blijven bestaan, door ons er voor te interesseren en je omgeving hier in te informeren kunnen we zeker dergelijke initiatieven laten bestaan.

Er is geen verwijzing naar een website. Wil je meer weten over het vlees van de Blonde dÁcquitaine koeien? Stuur mij een mail en breng ik je in contact met Peter